تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :
خرید ساعت دیواری عینک ویفری
دریافت کد موزیک
هات بانز فروشگاه گیرنده دیجیتال خرید ساعت مچی
 
 
نویسنده : آواز مشرقی
تاریخ : پنجشنبه 8 مرداد 1394
نظرات
تنهایی هایم را به دست باد سپرده ام . با صدای پای تو دستان باد را گرفتم و تنهایی ام را به شانه اش آویزان کردم . 
خستگی هایم را زیر درخت بیذ خاک کردم . با عطر تو نگاهم را به نگاه بید سپردم و خستگی هایم را جمع کردم و در کیسه ای محکم ریختم . خاک کردم زیر پای درخت بید .
جارویی برداشتم و دنیایم را جارو زدم . دستمالی برداشتم و خاک های دنیایم را زدودم . خواستم برق بزند تا برق چشمانت را منعکس کند . 
سیاه نقاشه هایم را پشت کمدی پنهان کردم و رنگین ترینش را آویزان کردم و نقش گلی را به روی پنجره کشیدم . پرده های تیره را کنار زدم و حریری آویختم . 
اتاق نور ندیده را به دستان خورشید پیوند زدم . آواهای خشن کناری انداختم و جای آن ویولونی به دستان بلبل دادم .

مرتبط با: خط نوشته ,
نویسنده : آواز مشرقی
تاریخ : جمعه 19 تیر 1394
نظرات


حال من و تو و این روزگار این روزها خوش است 
تو مینوازی ، من تماشا میکنم و روزگار به ساز ما میرقصد ...

مرتبط با: خط نوشته ,
نویسنده : آواز مشرقی
تاریخ : دوشنبه 1 تیر 1394
نظرات

       


شنیده ام این روزها بدجور هوای مرا به سر داری . 
شنیده ام این روزها گاه و بی گاه دلتنگ نگاهم میشوی . 
شنیده ام دستانت ناجوانمردانه جای خالی دستانم را یادآوری ات می کنند . 
ای خوب من ! دلتنگ نشو . دلتنگی زیباست ولی قلب را می فشارد . سخت می گذرد . 
من چمدان بسته ام .چمدانم به رنگ عشق توست . توشه ام یاد توست . راهنمایم قدم های توست . 
در گوشه ای کنار این جاده زیر سایه ی بیدی بنشین . 
مرا از دور نظاره کن . من در راهم .


   

مرتبط با: خط نوشته ,
نویسنده : آواز مشرقی
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394
نظرات
     آپلود عکس

مرا می توانی از میان همین کلمات بیابی . می توانی کلمات صف کشیده کنار هم را کنار بزنی و مرا در میان آنها پیدا کنی . مرا می توانی از میان این کاغذهای چیده شده کنار هم بیابی . 
مرا می توانی با همین رنگ ها بشناسی . از همین آبی های سیاه شده و سیاه های سرخ شده . از میان همین قرمز های رنگ پریده و به پای سفید ها افتاده بشناسی . 
شناختن من کار سختی نیست . همت می خواهد و درنگ . باید پا به دنیای من بگذاری . از اتاقم عبور کنی و از پنجره ی اتاق من پرواز کنی . از میان جنگل های دنیای من بگذری . بیابان هایش را رد کنی . ماسه هایش را بشماری . دریایش را بیابی . سایه درختانش را لمس کنی . به پای نگاه گل هایش بنشینی و صدای پروانه را درک کنی . 
به کتابخانه ای اگر رسیدی ، برگ برگ کتاب هایش را ورق زنی تا شاید کلیدی برای خروج از صداهای گنگ و خسته ی این زندگی بیابی . 
برای یافتن دنیای من ، ابرهای تاریک را باید پشت سر بگذاری و امیدوار باشی به نور گرم و روشن خورشید . دنیای من فرای صخره های سخت و خشن این کوه های سیاه است . باید از میان باتلاق های زندگی بگذری و دل ببندی به شاخه های نرم پیچک های تازه روییده بر تن دشت . 
شناختن من کار سختی نیست . همت می خواهد و درنگ .

مرتبط با: خط نوشته ,
نویسنده : آواز مشرقی
تاریخ : چهارشنبه 26 فروردین 1394
نظرات
              آپلود عکس
اگر مرا میخواهی ، دریا را صدا کن . من در اعماق دریاها میزیم . 
اگر مرا میخواهی باران را بخواه . من با باران همراهم . 
اگر مرا می خواهی باد را در آغوش کش . من رهسپار آوارگی بادم . 
اگر مرا می خواهی درختان را لمس کن . من در دیواره ی قلب درختان لانه کرده ام . 
اگر مرا می خواهی درناها را دنبال کن . من مهاجر بال های درناها شده ام . 
اگر مرا می خواهی صدا را دریاب . من در انتهای تمام صداهای این زمین سکوت کرده ام .
مرتبط با: خط نوشته ,
نویسنده : آواز مشرقی
تاریخ : شنبه 20 دی 1393
نظرات


من تنهام . خوابیده بر پهنای دشت سبز رویا و سکوتی سرد حضور بی وجودت را در من تلقین میکند . 

مرتبط با: خط نوشته ,

 
 
آوازی تنها از گوشه ای پرواز کرد و سرگردان شد .
سرگردانی را از بادهایی آموخته بود که بوی یاس پیراهن آن غریبه را همراه داشتند .

آواز مشرقی